บทที่ 1 Little Entrepreneur
บทที่ 2 Mehndi, a Temporary Tattoo
บทที่ 3 The Theft of the Mona Lisa
บทที่ 4 British Newspapers
บทที่ 5 Migrants and Refugees
บทที่ 6 Plastic Surgery
บทที่ 7 Legal Cases Against Doctors
บทที่ 8 French Politics