การดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
   
 
ผลการดำเนินงาน โครงการ e-learning 25 วิชา : FLASH  «โครงการเสร็จสมบูรณ์»
ผลการดำเนินงาน โครงการ e-learning 15 วิชา : FLASH  «โครงการเสร็จสมบูรณ์»
ผลการดำเนินงาน โครงการ e-learning 7 วิชา : FLASH  «โครงการเสร็จสมบูรณ์»
ผลการดำเนินงาน โครงการ me-learning 9 วิชา : HTML5  «โครงการเสร็จสมบูรณ์»
ผลการดำเนินงาน โครงการ i-book & e-book 11 วิชา (2556)   «โครงการเสร็จสมบูรณ์»
ผลการดำเนินงาน โครงการ e-book 9 วิชา (พัฒนาโดย สปข. 2557)   «กำลังดำเนินโครงการ»
ผลการดำเนินงาน โครงการ e-book 12 วิชา (2558)  «อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบบทเรียน»
ผลการดำเนินงาน โครงการ e-book 7 วิชา (2559)   «กำลังดำเนินโครงการ»
  ติดต่อเรา
Update ล่าสุด! วันที่ 29 มีนาคม 2559